AD2GEE IP66 Boş goşundylar

AD2GEE IP66 Empty Enclosures

Gysga düşündiriş:

Model belgisi : AD2GEE
: Diwar rozetkasyny ýazyň
Zeminlemek : Standart ýerlemek
Programma ident identaşaýyş / umumy maksat
Marka ady : ADELS
Gelip çykan ýeri : WenZhou, Hytaý
Min buýrugy kabul ediň: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza
• Ulanylanda IP66 baha berildi.
• Programma laýyk öz-özüni düzmek ukybyny üpjün edýär.
• 86x86mm, 86x146mm wyklýuçatel we rozetka kabul ediň, şeýle hem MCB, SPD ýa-da demir ýol kontaktoryny kabul ediň.
• Içine gönüden-göni düzediş wyklýuçateli we rozetkasy, gapagyň gapagyny aýyrmagyň zerurlygy ýok.
• Örtük reňkini düzüp bolýar.

Mysal üçin konfigurasiýa opsiýalary

 

86 × 146 RCD + rozetka
(Iki gezek)

 86 * 146 Ekiz rozetka
(Iki gezek)

Ölçegler

x 02
Wyklýuçatel paneli suw geçirmeýän gutyny açmaga howlukman göni öň tarapda gurlup bilner. Dizaýn bermek üçin berkidilen panelli nurbat, dürli ýurtlarda adaty soket we adaty rozetka gurnalyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, dizaýn kiçi zynjyr döwüjini gurup biler, gurnama enjamyny goldaýan demirýol kontaktoryna ýol açar.Ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şol bir önümi talaplara laýyklykda bir ýa-da iki 86 panel bilen çalşyp bolar.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY