HTD-624AS pol rozetkasy (12 modul kuwwaty, TUV.CE tassyklamasy)

HTD-624AS Floor Socket Outlet (12 module capacity,TUV.CE approval)

Gysga düşündiriş:

asic parametri:
Paneliň ululygy: 245x225mm
Esasy gutynyň ululygy: 225x189.5x70mm
Funksiýalar gapdal gurnama bolup biler


Önümiň jikme-jigi

Esasy gurluş

Haryt bellikleri

HTD-624AS (12 modul kuwwaty, TUV.CE tassyklamasy)

Çyzgy:

03

02 HTD-622SP HTD-624SS Filled with Plastic plate

HTD-624AS Örtügiň ortasyny dolduryp bolýar

HTD-624SS Plastiki plastinka bilen dolduryldy HTD-624SS Plastiki plastinka bilen dolduryldy
04

F45 (kwartira)

08

F45 (gapdal düzediş)

09

86 görnüşi

12

BS diwar

05

120 görnüşi

06

ABŞ plitasy

10

86 Ekiz

13

Ekiz BS diwary

07

120 tabak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • AÇYLAN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI GÜL JEMGY .ETI

  KABEL ÇYKMAK

  Gowulaşdyrmak görkezmesi
  Panel üçin roman dizaýny, ýokarky gapak açylanda pol (180 °) bilen parallel saklanýar.Şol bir wagtyň özünde ýörite wilka rozetkasy ýa-da has köp wilka üçin ulanylyp bilner.Ulanylanda önümiň howpsuzlygyny ýokarlandyrýan güýç (maglumat) alanyňyzda gapagyň yza çekilmeginiň öňüni alyp biler.
  Gorag porty
  Uly kalibrli rozetka bilen, güýç (maglumat) almasaňyz, çykyş porty (ýüzi) uçar rozetkasy bilen tekiz saklanýar.Ulanylanda rozetka porty (tersi) köp simli we simli kabeli pol rozetkasyndan çykaryp biler we sim kabeliniň derisini zaýalanmakdan netijeli gorap biler.

 • ÖNÜMLER KATEGORLARY