IP66 Täze seriýaly suw geçirmeýän rozetka 1 topar 16A kommutator + 1 topar köp rozetka

IP66 New Series Waterproof Socket 1 Gang 16A Switch + 1 Gang Multi Socket

Gysga düşündiriş:

Bahalandyrylan naprýa .eniýe : 250V ~
Häzirki baha : 16A
Kartonyň ölçegi : 47x27x32
Kase materialy (saýlanyp bilinýän): ABS / PC ýalyn öçüriji
Gaýtadan işlemegiň ösüşi switch Wyklýuçatel rozetkasynyň konfigurasiýasynyň zerurlyklaryna görä
IP reýting: IP66
Model belgisi : ADLN66-US / 1 Gang 16A Switch + 1 Gang Multi Soket
Reňk: Ak
Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ℃ ~ 55 ℃
Funksiýa: Durmuşa suw geçirmeýän
Şahadatnama: CE
Type Täze IP66 SERIES faceerüsti wyklýuçatel we rozetka görnüşi
Zeminlemek : Standart ýerlemek
Programma ident identaşaýyş / umumy maksat
Marka ady : ADELS
Gelip çykan ýeri : WenZhou, Hytaý
Min buýrugy kabul ediň: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Önümiň görkezilmegi

Haryt bellikleri

Arza

Diwara gurlan suw geçirmeýän wyklýuçatel we rozetkanyň ADL66 seriýasynda köp funksiýaly rozetka, BS rozetkasy, Şuko rozetkasy, Günorta Afrika rozetkasy, 1 topar wyklýuçateli, 6 seriýaly funksiýany kabul etmek üçin 4 görnüşli IP66 suw geçirmeýän guty ululygy bar. topar kommutatory.Funksiýa esbaplarynyň hemmesi içerde erkin birleşip biler.

Önümlerimiz bagda, aşhanada, hammamda, balkonda, awtoulag ýuwulmakda, portda, ýük daşamakda, çygly ýa-da pürküji gurşawda giňden ulanylýar.

Çyzgy

ADLN66-US

 

Tehniki parametrler

Seriýa nomeri Parametr Düşündiriş
1 Sungat No. ADLN66-ABŞ
2 Ady 1 Gang 16A Switch + 1 Gang Multi Soket
3 Bahalandyrylan naprýa .eniýe 250V
4 Häzirki baha 13A
5 IP reýting IP66
6 Kazyýet materialy (Saýlanyp bolýan) ABS / PC
7 Gapagyň reňki (Saýlanyp bolýan) Aç-açan / ak / sary

Aýratynlyklary we peýdalary

1. impactokary täsir garşylygy bolan we ýarylmaz ýa-da öçmez ýaly uzak möhletli gurluşyk.

2. Howpsuz, açmak aňsat, ýapylanda ajaýyp ygtybarly suw möhürini üpjün edýän gapakly tutmak.Wilka gapagyň möhürlenmegine täsir etmezden wyklýuçatele gönüden-göni birikdirilip bilner.

3. 1 * M25 we 2 * M20 kabel birikmesi üçin aňsat nurbatly möhür örtügi dizaýny bilen giriş giriş opsiýalary.

4. Suw uçarlaryndan we tozandan girmegiň ýokary derejesi, çydamly möhürler önümiň ömrüniň dowamynda bitewiligini saklar.

5. Elektrik togunyň ogurlanmagynyň öňüni almak üçin gulpy göni guruň.Elektrik togy gerek bolsa, islän wagtyňyz açyp bilersiňiz.Gulplanyp bolýan gapak, ýalňyşlyk bilen açylmazlygy mümkin.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümiň görkezilmegi

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY