Habarlar

  • administrator tarapyndan 10-2020-nji sentýabrda

    Suw geçirmeýän IP baha bermek üçin doly gollanma - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 IP44, IP54, IP55 ýa-da şuňa meňzeşler ýaly bellikli önümlere ýa-da gaplamalarynda önümlere duş gelmegiňiz mümkin.Emma bularyň manysyny bilýärsiňizmi?Dogrusy, bu halkara kody ...Koprak oka»

  • administrator tarapyndan 10-2020-nji sentýabrda

    Elektroniki önümlere daş-töwerege zyňylýan suw geçirmeýän enjamlara, suwa çydamly enjamlara we suwa garşy enjamlara salgylanmalary görýäris.Iň uly sorag: Tapawudy näme?Bu mowzukda ýazylan makalalar kän, ýöne iki sente-de atarys diýip pikir etdik we ta ...Koprak oka»

  • admin tarapyndan 25-nji awgustda

    Gat rozetkasy näme?Pol rozetkasy polda ýerleşýän wilka reseptorydyr.Soketiň bu görnüşi dürli wilkalar üçin ýasalyp bilner, ýöne köplenç elektrik, telefon ýa-da kabel birikmesi üçin ulanylýar.Pol rozetkalaryny ulanmak köplerde gurluşyk kodlary bilen berk düzgünleşdirilýär ...Koprak oka»