118 rozetka ýazyň

118 Jübüt görnüşi (36 * 36mm)

2 sany rozetka B2 3 sany rozetka B3 3 pinli köpugurly rozetka B4 3 fazaly 4 simler 16A rozetka B5 RJ 45 rozetka B21 Cat.6 maglumat rozetkasy B22
 
TEL rozetkasy B23 Telewizor rozetkasy B50 BNC rozetkasy B51 .53.5 nauşnik rozetkasy B52 DIN (8 çeňňek) B53 Ses rozetkasy B55
         
Wideo rozetka B56 Stereo rozetka B58 USB rozetkasy B59 Top rozetkasy (Pin görnüşi) B60 Top topy (deşik görnüşi) B61 Ses çykaryjy rozetka B62
15 gysgyç VGA (Iki tarapyň hem görnüşi) B63 15 gysgyç VGA (Iki tarapyň deşik görnüşi) B64 15 sany VGA (pin görnüşi) B65 15 sany VGA (deşik görnüşi) B66 9 nokat VGA (Pin görnüşi) B67 9 nokat VGA (deşik görnüşi) B68
Ekiz ses rozetkasy B69 Boş tabak B70 S-terminaly B71 B72 sahna stereosy